Türkçe kaynaklar

sayfanın baŞı


Batı Palearktik Kuş Listesi


Latince ismi AKGT Türkçe isimleri (bkz. yelkovan) Collins Kuş Kitabındaki isim İngilizce ismi
STRUTHIONIDAE Devekuşları OSTRICHES
Struthio camelus devekuşu Ostrich
GAVIIDAE Dalgıçlar DIVERS
Gavia stellata kızıl gerdanlı dalgıç Red-throated Diver
Gavia arctica kara gerdanlı dalgıç Black-throated Diver
Gavia immer buz dalgıcı Great Northern Diver
Gavia adamsii sarı gagalı dalgıç White-billed Diver
PODICIPEDIDAE Batağanlar GREBES
Podilymbus podiceps kalın gagalı batağan Pied-billed Grebe
Tachybaptus ruficollis küçük batağan Little Grebe
Podiceps cristatus bahri Great Crested Grebe
Podiceps grisegena kızıl boyunlu batağan Red-necked Grebe
Podiceps auritus kulaklı batağan Slavonian Grebe
Podiceps nigricollis kara boyunlu batağan Black-necked Grebe
DIOMEDEIDAE Albatroslar ALBATROSSES
Diomedea melanophrys kara kaşlı albatros Black-browed Albatross
Diomedea cauta ak tepeli albatros Shy Albatross
Diomedea chlororhyncos sarı burunlu albatros Yellow-nosed Albatross
Diomedea chlorostoma gri başlı albatros Grey-headed Albatross
Diomeda nigripes kara ayaklı albatros Black-footed Albatross
Diomedea exulans gezgin albatros Wandering Albatross
Diomedea epomephora kral albatros Royal Albatross
PROCELLARIDAE Fırtınakuşları STORM-PETRELS and SHEARWATERS
Marconectes giganteus güney dev fırtınakuşu Southern Giant Petrel
Macronectes halli kuzey dev fırtınakuşu
Fulmarus glacilis kutup fırtınakuşu Fulmar
Daption capense alaca fırtınakuşu Cape Pigeon
Pterodroma leucoptera ak kanatlı fırtınakuşu Collared Petrel
Pterodroma neglecta Kermadek fırtınakuşu Kermadec Petrel
Pterodroma maderia Madeira fırtınakuşu Freira (Soft-plumaged Petrel)
Pterodroma mollis Pufla fırtınakuşu Soft -plumaged Petrel
Pterodroma feae Kap Verd fırtınakuşu Gon-gon (Soft-plumaged Petrel)
Pterodroma incerta ak karınlı fırtınakuşu
Pterodroma hasitata maskeli fırtınakuşu Black -capped Petrel
Bulweria bulweria uzun kuyruklu fırtınakuşu Bulwer`s Petrel
Bulweria fallax Arap fırtınakuşu Jouanin`s Petrel
Calonectris diomedea boz yelkovan Cory`s Shearwater
Calonectris edwardsii Kap Verd yelkovanı
Calonectris leucomelas ak yüzlü yelkovan
Puffinus pacificus kama kuyruklu yelkovan
Puffinus carneipes pembe ayaklı yelkovan
Puffinus gravis büyük yelkovan Great Shearwater
Puffinus griseus kül rengi yelkovan Sooty Shearwater
Puffinus puffinus Atlantik yelkovanı Manx Shearwater
Puffinus mauretanicus Balear yelkovanı
Puffinus yelkouan yelkovan Yelkouan Shearwater
Puffinus assimilis küçük yelkovan Little Shearwater
Puffinus lherminieri Tropikal yelkovan Audubon`s Shearwater
Puffinus persicus Basra yelkovanı
HYDROBATIDAE Fırtınakırlangıçları STORM-PETRELS
Oceanites oceanicus sarı ayaklı fırtınakırlangıcı Wilson`s Storm-petrel
Pelagodroma marina ak yüzlüfırtınakırlangıcı White-faced Storm-petrel
Fregetta tropica kara karınlı fırtınakırlangıcı
Fregetta grallaria ak karınlı fırtınakırlangıcı
Hydrobates pelagicus fırtınakuşu fırtınakırlangıcı British Storm-petrel
Oceanodroma leucorrhoa çatal kuyruklu fırtınakırlangıcı Leach`s Storm-petrel
Oceanodroma monorhis boz fırtınakırlangıcı Swinhoes Storm -petrel
Oceanodroma castro Madeira fırtınakırlangıcı Maderian Storm-petrel
PHAETHONTIDAE Tropikkuşları TROPICBIRDS
Phaethon aethereus kırmızı gagalı tropikkuşu Red-billed Tropicbird
SULIDAE Sümsükler BOOBIES , GANNETS
Sula sula kırmızı ayaklı sümsük
Sula dactylatra maskeli sümsük Masked Booby
Sula leucogaster kara sümsük Brown Booby
Morus bassanus sümsükkuşu sümsük
Morus capensis Kap sümsüğü
PHALACROCORACIDAE Karabataklar CORMORANTS , SHAGS
Phalacrocorax carbo karabatak Cormorant
Phalacrocorax auritus kulaklıkarabatak
Phalacrocorax aristotelis tepeli karabatak Shag
Phalacrocorax nigrogularis Basra karabatağı Socotra Cormorant
Phalacrocorax pygmeus küçük karabatak Pygmy Cormorant
Phalacrocorax africanus uzun kuyruklu karabatak Long -tailed Cormorant
ANHINGIDAE Yılanboyunlar DARTERS
Anhinga rufa yılanboyun Darter
PELECANIDAE Pelikanlar PELICANS
Pelecanus onocrotalus ak pelikan White Pelican
Pelecanus crispus tepeli pelikan Dalmation Pelican
Pelecanus rufescens küçük pelikan Pink-backed Pelican
FREGATIDAE Fregatkuşları FRIGATEBIRDS
Fregata magnificens büyük fregatkuşu Magnificent Frigatebirds
ARDEIDAE Balıkçılgiller BITTERNS , HERONS
Botaurus stellaris balaban Bittern
Botaurus lentiginosus Amerika balabanı American Bittern
Ixobrychus exilis Amerika küçük balabanı Least Bittern
Ixobrychus minutus küçük balaban Little Bittern
Ixobrychus eurythmus Mançurya balabanı Schrenck`s Little Bittern
Ixobrychus sturmii kül sırtlı balaban Dwarf Bittern
Nycticorax nycticorax gece balıkçılı Nigt Heron
Butorides striatus yeşil sırtlı balıkçıl Green-backed Heron
Butorides virescens yeşil balıkçıl Green Heron
Ardeola ralloides alaca balıkçıl Squacco Heron
Ardeola grayii Hint alaca balıkçılı Indian Pond Heron
Ardeola bacchus Çin alaca balıkçılı
Bubulcus ibis sığır balıkçılı Cattle Egret
Egretta caerulea mavi balıkçıl
Egretta ardesiaca kara balıkçıl
Egretta tricolor üç renkli balıkçıl
Egretta thula karbeyaz balıkçıl
Egretta gularis kıyı balıkçılı Western Reef Heron
Egretta garzetta küçük ak balıkçıl Little Egret
Egretta intermedia ortanca balıkçıl Intermediate
Egretta alba büyük ak balıkçıl Great White Egret
Ardea melanocephala kara boyunlu balıkçıl Black -headed Heron
Ardea cinerea gri balıkçıl Grey Heron
Ardea herodias Amerika gri balıkçılı Great Blue Heron
Ardea purpurea erguvani balıkçıl Purple Heron
Ardea goliath büyük balıkçıl Goliath Heron
CICONIIDAE Leylekler STORKS
Mycteria ibis sarı gagalı leylek Yellow -billed Stork
Ciconia nigra kara leylek Black Stork
Ciconia abdimii küçük kara leylek
Ciconia episcopus ak boyunlu leylek
Ciconia ciconia leylek White Stork
Leptoptilus crumeniferus marabu Marabou
THRESKIORNITHIDAE Aynakgiller IBISSES , SPOONBILLS
Plegadis falcinellus çeltikçi Glossy Ibis
Geronticus eremita kelaynak Bald Ibis
Threskiornis aethiopica kutsal aynak Sacred Ibis
Platalea leucorodia kaşıkçı Spoonbill
Platalea alba Afrika kaşıkçısı
Ajaja ajaja pembe kaşıkçı
PHOENICOPTERIDAE Flamingolar FLAMINGOES
Phoenicopterus ruber flamingo Greater Filamingo
Phoniconaias minor küçük flamingo Lesser Flamingo
Phonicopterus chilensis Şili flamingosu
ANATIDAE Ördekgiller WILDFOWL
Dendrocygna bicolor kahverengi ıslıkçı ördek Fulvous Whistling Duck
Dendrocygna viduata ak yüzlüıslıkçı ördek
Dendrocygna javanica Java ıslıkçı ördeği
Cygnus olor kuğu Mute Swan
Cygnus artatus kara kuğu
Cygnus columbianus küçük kuğu Bewick`s Swan
Cygnus c. columbianus tundra kuğusu
Cygnus cygnus ötücükuğu Whooper Swan
Anser cygnioides Çin kazı
Anser fabalis tarla kazı Bean Goose
Anser brachyrhynchus küçük tarla kazı Pink-footed Goose
Anser albifrons sakarca White-fronted Goose
Anser erythropus küçük sakarca Lesser White-fronted Goose
Anser anser boz kaz Greylag Goose
Anser indicus Hint kazı Bar-headed Goose
Anser caerulescens kar kazı Snow Goose
Anser rossii küçük kar kazı
Anser canagicus Bering kazı
Branta canadensis Kanada kazı Canada Goose
Branta leucopsis ak yanaklı kaz Barnacle Goose
Branta bernicla yosun kazı Brent Goose
Branta bernicla bernicla Sibirya yosun kazı
Branta bernicla hrota ak karınlı yosun kazı
Branta bernicla nigricans kara karınlı yosun kazı
Branta ruficollis Sibirya kazı Red -breasted Goose
Alopochen aegyptiacus Nil kazı Egyptian Goose
Tadorna ferruginea angıt Ruddy Shelduck
Tadorna cana gri başlı angıt
Tadorna tadornoides Avustralya sunası
Tadorna variegata Yeni Zelanda sunası
Tadorna tadorna suna Shelduck
Plectopterus gambensis mahmuzlu kaz Spur -winged Goose
Cairina moschata Amerikan ördeği
Nettapus coromandelianus pamuk Ördek
Callonetta leucophrys kızıl sırtlı ördek
Aix sponsa orman ördeği Wood Duck
Aix galericulata Mandarin ördeği Mandarin
Amazonetta brasiliensis Amazon ördeği
Anas sibilatrix Şili fiyusu
Anas penelope fiyu Wigeon
Anas americana Amerika fiyusu American Wigeon
Anas falcata büyük çamurcun Falcated Duck
Anas strepera boz Ördek Gadwall
Anas formosa sarı yanaklı ördek Baikal Teal
Anas versicolor kırçıllı ördek
Anas crecca çamurcun Teal
Anas crecca carolinensis Amerika çamurcunu Green-winged Teal
Anas capensis Kap Ördeği Cape Teal
Anas platyrhynchos yeşilbaş Mallard
Anas rubripes esmer Ördek American Black Duck
Anas acuta kılkuyruk Pintail
Anas bahamensis ak gerdanlı kılkuyruk
Anas erythrorhyncha kırmızı gagalı ördek
Anas querquedula çıkrıkçın Garganey
Anas discors mavi kanatlı ördek Blue-winged Teal
Anas cyanoptera kızıl ördek Cinnamon Teal
Anas smithii Kap kaşıkgagası
Anas clypeata kaşıkgaga Shoveler
Marmaronetta angustirostris yaz ördeği Marbled duck
Netta rufina Macar ördeği Red-crested Pochard
Aythya ferina elmabaş patka Pochard
Aythya americana Amerika elmabaşı American Pochard
Aythya valisneriana büyük elmabaş
Aythya collaris halkalı patka Ring -necked Duck
Aythya nyroca pasbaş patka Ferruginous Duck
Aythya baeri ak gÖzlü patka
Aythya fuligula tepeli patka Tufted Duck
Aythya marila karabaş patka Scaup
Aythya affinis morbaş patka Lesser Scaup
Aythya novaeseeelandiae Yeni Zelanda patkası
Somateria mollissima pufla Eider
Somateria spectabilis süslü pufla King Eider
Somateria fischeri gÖzlüklü pufla Spectacled Eider
Polysticta stelleri kara gÖzlü pufla Steller`s Eider
Histrionicus histrionicus palyaço ördeği Harlequin Duck
Clangula hyemalis telkuyruk Long-tailed Duck
Melanitta nigra kara Ördek Common Scoter
Melanitta perspictillata yamalı ördek Surf Scoter
Melanitta fusca kadife Ördek Velvet Scoter
Bucephala albeola ak yanaklı ördek Bufflehead
Bucephala islandica İzlanda altıngözü Barrow`s Goldeneye
Bucephala clangula altıngöz Goldeneye
Mergus cucullatus başlıklı tarakdiş Hooded Merganser
Mergus albellus sütlabi Smew
Mergus serrator tarakdiş Red-breasted Merganser
Mergus merganser büyük tarakdiş Goosander
Oxyura jamaicensis kara başlı dikkuyruk Ruddy Duck
Oxyura leucocephala dikkuyruk Whıte-headed Duck
ACCIPITRIDAE Şahingiller HAWKS , VULTURES , EAGLES
Pernis apivorus arı şahini Honey Buzzard
Pernis ptilorhynchus tepeli arı şahini
Elanus caeruleus ak çaylak Black -winged Kite(Black -shouldered kite)
Chelictinia riocourii çatal kuyruklu çaylak
Milvus migrans kara çaylak Black Kite
Milvus milvus kızıl çaylak Red Kite
Haliaeetus leucoryphus Moğol kartalı Palla`s Fish Eagle
Haliaeetus vocifer Ötücü kartal African Fish Eagle
Haliaeetus albicilla ak kuyruklu kartal White-tailed Eagle
Haliaeetus leucocephalus ak başlı kartal
Gypaetus barbatus sakallı akbaba Lammergeier
Neophron percnopterus küçük akbaba Egyptian Vulture
Necrosyrtes monachus keşiş akbabası Hooded Vulture
Gyps bengalensis Hint akbaba
Gyps fulvus kızıl akbaba Griffon Vulture
Gyps rüppellii benekli akbaba Rüppell`s Vulture
Torgos tracheliotos sarkık yanaklı akbaba Lappet -faced Vulture
Aegypius monachus kara akbaba Black Vulture
Circaetus gallicus yılan kartalı Short -toed Eagle
Teratopius ecaudatus kuyruksuz kartal Bateleur
Circus aeruginosus saz delicesi Marsh Harrier
Circus cyaneus gÖkçe delice Hen Harrier
Circus macrourus bozkır delicesi Pallid Harrier
Circus pygargus çayır delicesi Montagu`s Harrier
Melierax metabates ötücüçakır Dark Chanting Goshawk
Micronisus gabar Gabar atmacası
Accipiter gentilis çakırkuşu çakır Goshawk
Accipiter nisus atmaca Sparrowhawk
Accipiter badius şikra Shikra
Accipiter brevipes yoz atmaca yaz atmacası Levant Sparrowhawk
Butastur teesa ak gözlüşahin
Buteo lineatus kızıl omuzlu şahin Red -shouldered Hawk
Buteo swainsoni sivri kanatlı şahin
Buteo buteo şahin Buzzard
Buteo rufinus kızıl şahin Long-legged Buzzard
Buteo hemilasius Moğol şahini Upland Buzzard
Buteo lagopus paçalı şahin Rough -legged Buzzard
Aquila pomarina küçük orman kartalı Lesser Spotted Eagle
Aquila clanga büyük orman kartalı Spotted Eagle
Aquila rapax korsan kartal Towny Eagle
Aquila nipalensis bozkır kartalı Steppe Eagle
Aquila heliaca şah kartal Imperial Eagle
Aquila adelberti İberya şah kartalı
Aquila chrysaetos kaya kartalı Golden Eagle
Aquila verreauxi kara kartal Verreaux`s Eagle
Hieraaetus pennatus küçük kartal Booted Eagle
Hieraaetus fasciatus tavşancıl Bonelli`s Eagle
Pandion haliaetus balık kartalı Osprey
FALCONIDAE Doğanlar FALCONS
Falco naumanni küçük kerkenez Lesser Kestrel
Falco tinnunculus kerkenez Kestrel
Falco sparverius ala kerkenez American Kestrel
Falco chicquera al başlı doğan
Falco vespertinus aladoğan Red -footed Falcon
Falco amurensis Amur doğanı
Falco columbarius boz doğan Merlin
Falco subbuteo delice doğan Hobby
Falco eleonorae ada doğanı Eleonora`s Falcon
Falco concolor gri doğan Sooty Falcon
Falco biarmicus bıyıklı doğan Lanner
Falco cherrug ulu doğan sungur Saker
Falco rusticolus ak sungur Gry Falcon
Falco peregrinus gökdoğan Pregrine
Falco peregrinoides kızıl enseli doğan Barbary Falcon
TETRAONINAE Ormantavukları GROUSE
Bonasa bonasia fındık tavuğu Hazel Grouse
Lagopus lagopus kartavuğu Willow Grouse
Lagopus lagopus scoticus kızıl kartavuğu Red Grouse
Lagopus mutus dağ kartavuğu Ptarmigan
Tetrao tetrix orman horozu orman tavuğu Black Grouse
Tetrao mlokosiewiczi huş tavuğu Caucasian Black Grouse
Tetrao urogallus büyük orman tavuğu Capercaillie
PHASIANINAE Sülüngiller PARTRIDGES,QUAILS,PHEASANTS
Callipepla californica Kaliforniya bıldırcını California Quail
Colinius virginianus Virjinya bıldırcını Bobwhite
Tetraogallus caucasicus Kafkas urkekliği Caucasian Snowcock
Tetraogallus caspius urkeklik Caspian Snowcock
Alectoris chukar kınalı keklik Chukar
Alectoris graeca kaya kekliği Rock Partridge
Alectoris rufa kızıl keklik Red-legged Partridge
Alectoris barbara Berberi kekliği Barbary Partridge
Alectoris phylbyi kara boğazlı keklik
Alectoris melanocephala kara tepeli keklik
Ammoperdix griseogularis kum kekliği See-see
Ammoperdix heyi Arap kum kekliği Sand partridge
Francolinus francolinus turaç Black Francolin
Francolinus bicalcaratus çift mahmuzlu turaç Double-spurred Francolin
Francolinus erckelii Erkel turacı
Perdix perdix çilkeklik Grey Partridge
Perdix dauurica Moğol çilkekliği
Coturnix coturnix bıldırcın Quail
Coturnix delegorguei kızıl bıldırcın
Coturnix japonica Japon bıldırcını
Syrmaticus reevesii kral sülün Reeve`s Pheasant
Phasianus colchicus sülün Pheasant
Phasianus versicolor yeşil sülün
Chrysolophus pictus altın sülün Golden Pheasant
Chrysolopus amherstiae hatun sülün Lady Amherst`s Pheasant
Numida meleagris beçtavuğu Helmeted Guineafowl
Meleagris gallopavo yabani hindi Turkey
TURNICIDAE BUTTON- QUALIS
Turnix sylvatica bıldırcınyelvesi Andalusian Hemipode
RALLIDAE RAILS
Rallus aquaticus sukılavuzu Water Rail
Porzana porzana benekli sutavuğu benekli suyelvesi Spotted Crake
Porzana carolina Sora suyelvesi Sora
Porzana parva bataklık sutavuğu bataklık suyelvesi Little Crake
Porzana pusilla küçük sutavuğu küçük suyelvesi Baillon`s Crake
Porzana marginalis boz suyelvesi Striped Crake
Limnocorax flavirostra kara suyelvesi Black Crake
Crex crex bıldırcınkılavuzu Corncrake
Amaurornis phoenicurus ak suratlı suyelvesi
Gallinula chloropus saztavuğu sutavuğu Moorhen
Porphyrula alleni küçük sazhorozu Allen`s Gallinule
Porphyrula martinica Amerika sazhorozu American Purple Gallinule
Porphyrio porphyrio sazhorozu Purple Gallinule
Fulica atra sakarmeke Coot
Fulica americana Amerika mekesi American Coot
Fulica cristata tepeli meke Crested Coot
GRUIDAE Turnalar CRANES
Grus americana Ötücü turna
Grus grus turna Crane
Grus canadensis Kanada turnası Sandhill Crane
Grus antigone Sarus turnası
Grus leucogeranus ak turna Siberian White Crane
Anthropoides virgo telli turna Demoiselle Crane
OTIDIDAE Toylar BUSTARDS
Tetrax tetrax mezgeldek Little Bustard
Neotis denhami kızıl enseli toy Denham`s Bustard
Neotis nuba Nubya toyu Nubian Bustard
Chlamydotis undulata yakalı toy Houbara Bustard
Ardeotis arabs Arap toyu Arabian Bustard
Otis tarda toy Great Bustard
JACANIDAE
Hydrophasianus chirurgus uzun kuyruklu jakana
ROSTRATULIDAE Boyalıçulluklar PAINTED SNIPES
Rostratula benghalensis boyalıçulluk Panted Snipe
HAEMATOPODIDAE Poyrazkuşları OYSTERCATCHERS
Haematopus ostralegus poyrazkuşu Oystercatcher
Haematopus meadewaldoi Kanarya Adası poyrazkuşu
Haematopus moquini kara poyrazkuşu African Black Oystercatcher
RECURVIROSTRIDAE Kılıçgagagiller STILTS , AVOCETS
Himantopus himantopus uzunbacak Black-winged Stilt
Recurvirostra avosetta kılıçgaga Avocet
DROMADIDAE CRAB PLOVERS
Dromas ardeola yengeç yağmurcunu Crab Plover
BURHINIDAE KocagÖzler STONE- CURLEWS,STONE- PLOVERS
Burhinus oedicnemus kocagöz Stone-curlew
Burhinus senegalensis Nil kocagÖzü Senegal Thick-knee
GLAREOLIDAE Batakkırlangıcıgiller COURSES , PRATINCOLES
Pluvianus aegyptius timsahkuşu Egyptian Plover
Cursorius cursor çölkoşarı Cream-coloured Courser
Cursorius temminckii
Glareola pratincola bataklıkkırlangıcı Collared Pratincole
Glareola maldivarum kısa kuyruklu bataklıkkırlangıcı
Glareola nordmanni kara kanatlı bataklıkkırlangıcı Black-winged Pratincole
CHARADRIIDAE Yağmurcunlar PLOVERS , LAPWINGS
Charadrius dubius halkalı küçük cılıbıt Little Ringed Plover
Charadrius hiaticula halkalı cılıbıt Ringed Plover
Charadrius semipalmatus perdeli cılıbıt Semipalmated Plover
Charadrius vociferus çayır cılıbıtı Killdeer
Charadrius pecuarius Nil cılıbıtı Kittlitz`s Plover
Charadrius tricollaris üç halkalı cılıbıt
Charadrius alexandrinus akça cılıbıt Kentish Plover
Charadrius pallidus tuzcul cılıbıt
Charadrius mongolus Moğol cılıbıtı Lesser Sand Plover
Charadrius leschenaultii büyük cılıbıt Greater Sand Plover
Charadrius asiaticus doğu cılıbıtı Caspian Plover
Charadrius morinellus dağ cılıbıtı Dotterel
Pluvialis dominica Amerika altın yağmurcunu American Golden Plover
Pluvialis fulva küçük altın yağmurcun Pasific Golden Plover
Pluvialis apricaria altın yağmurcun Golden Plover
Pluvialis squatarola gümüş yağmurcun Grey Plover
Hoplopterus spinosus mahmuzlu kızkuşu Spur-winged Plover
Hoplopterus tectus kara tepeli kızkuşu Blackhead Plover
Hoplopterus indicus büyük kızkuşu Hint kızkuşu Red-wattled Plover
Chettusia gregaria sürmeli kızkuşu Sociable Plover
Chettusia leucura ak kuyruklu kızkuşu White-tailed Plover
Vanellus vanellus kızkuşu Lapwing
SCOLOPACIDAE çullukgiller SANPIPERS and allies
Calidris tenuirostris kara benekli kumkuşu Great Knot
Calidris canutus büyük kumkuşu Knot
Calidris alba ak kumkuşu Sanderling
Calidris pusilla perdeli kumkuşu Semipalmated Sandpiper
Calidris mauri Alaska kumkuşu Western Sandpiper
Calidris ruficollis kızıl boyunlu kumkuşu Red-necked Stint
Calidris minuta küçük kumkuşu Little Stint
Calidris temminckii sarı bacaklı kumkuşu Temminck`s Stint
Calidris subminuta uzun parmaklı kumkuşu Long-toed Stint
Calidris minutilla cüce kumkuşu Least Sandpiper
Calidris fuscicollis ak sokumlu kumkuşu White-rumped Sandpiper
Calidris bairdii uzun kanatlı kumkuşu Baird`s Sandpiper
Calidris melanotos çizgili kumkuşu Pectoral Sandpiper
Calidris acuminata kıl kuyruklu kumkuşu Sharp-tailed Sandpiper
Calidris ferruginea kızıl kumkuşu Curlew Sandpiper
Calidris maritima mor kumkuşu Purple Sandpiper
Calidris alpina kara karınlı kumkuşu Dunlin
Limicola falcinellus sürmeli kumkuşu Broed-billed Sandpiper
Micropalama himantopus uzun bacaklı kumkuşu Stilt Sandpiper
Trygnites subruficollis çayırkoşarı Buff-breasted Sandpiper
Philomachus pugnax döğüşkenkuş Ruff
Lymnocryptes minimus küçük suçulluğu Jack Snipe
Gallinago gallinago suçulluğu Snipe
Gallinago media büyük suçulluğu Great Snipe
Gallinago stenura Sibirya suçulluğu Pintail Snipe
Gallinago megala Baykal suçulluğu Swinhoe`s Snipe
Limnodromus griseus kısa gagalı suçulluğu Short -billed Dowitcher
Limnodromus scolopaceus uzun gagalı suçulluğu Long -billed Dowitcher
Scolopax rusticola çulluk Woodcock
Limosa limosa çamurçulluğu Black-tailed Godwit
Limosa haemastica Hudson çamurçulluğu
Limosa lapponica kıyı çamurçulluğu Bar -tailed Godwit
Numenius minutus küçük kervançulluğu Little Whimbrel
Numenius borealis kutup kervançulluğu Eskimo Curlew
Numenius phaeopus sürmeli kervançulluğu Whimbrel
Numenius tenuirostris ince gagalı kervançulluğu Slender-billed Curlew
Numenius arquata kervançulluğu Curlew
Bartramia longicauda uzun kuyruklu düdükçün Upland Sandpiper
Tringa erythropus kara kızılbacak Spotted Redshank
Tringa totanus kızılbacak Redshank
Tringa stagnatilis bataklık düdükçünü Marsh Sandpiper
Tringa nebularia yeşilbacak Greenshank
Tringa melanoleuca büyük sarıbacak Greater Yellowlegs
Tringa flavipes küçük sarıbacak Lesser Yellowlegs
Tringa solitaria esmer düdükçün Solitary Sandpiper
Tringa ochropus yeşil düdükçün Green Sandpiper
Tringa glareola orman düdükçünü Wood Sandpiper
Xenus cinereus sarıbacak Terek düdükçünü Terek Sandpiper
Actitis hypoleucos dere düdükçünü Common Sandpiper
Actitis macularia benekli düdükçün Spotted Sandpiper
Heteroscelus brevipes gri sırtlı düdükçünü
Catoptrophorus semipalmatus boz düdükçün Willet
Arenaria interpres taşçeviren Turnstone
Phalaropus tricolor büyük denizdüdükçünü Wilson`s Phalarope
Phalaropus lobatus denizdüdükçünü Red-necked Phalarope
Phalaropus fulicarius kızıl denizdüdükçünü Grey Phalarope
STERCORARIIDAE Korsanmartılar SKUAS
Stercorarius pomarinus küt kuyruklu korsanmartı Pomarine Skua
Stercorarius parasiticus korsanmartı Arctic Skua
Stercorarius longicaudus uzun kuyruklu korsanmartı Long-tailed Skua
Stercorarius skua büyük korsanmartı Great Skua
Stercorarius maccormickii Güney Kutbu korsanmartısı South Polar Skua
LARIDAE Martılar GULLS
Larus hemprichii Arabistan martısı Sooty Gull
Larus leucophthalmus Kızıldeniz martısı White -eyed Gull
Larus ichthyaetus büyük karabaş martı Great Black-headed Gull
Larus melanocephalus Akdeniz martısı Mediterranean Gull
Larus articilla gülen martı Laughing Gull
Larus pipixcan maskeli martı Franklin`s Gull
Larus minutus küçük martı Little Gull
Larus sabini çatal kuyruklu martı Sabine`s Gull
Larus philadelphia küçük karabaş martı Bonaparte`s Gull
Larus ridibundus karabaş martı Black-headed Gull
Larus brunnicephalus Hint martısı
Larus cirrocephalus boz başlı martı Grey -headed Gull
Larus genei ince gagalı martı Slender-billed Gull
Larus audouinii ada martısı Audouin`s Gull
Larus delawarensis halkalı martı Ring-billed Gull
Larus canus küçük gümüş martı Common Gull
Larus fuscus kara sırtlı martı Lesser Black-backed Gull
Larus argentatus kuzey gümüş martısı Herring Gull
Larus cachinnans gümüş martı Yellow-legged Gull
Larus armenicus Van Gölümartısı göl martısı
Larus glaucoides Grönland martısı Iceland Gull
Larus glaucescens buz rengi martı Glaucous-winged Gull
Larus hyperboreus kutup martısı Glaucous Gull
Larus marinus büyük kara sırtlı martı Great Black-backed Gull
Rhodostethia rosea pembe martı Ross`s Gull
Rissa tridactyla kara ayaklı martı Kittiwake
Pagophila eburnea ak martı Ivory Gull
STERNIDAE Sumrular TERNS
Gelochelidon nilotica gülen sumru Gull-billed Tern
Sterna caspia Hazar sumrusu Caspian Tern
Sterna maxima kral sumru Royal Tern
Sterna bergii büyük tepeli sumru Crested Tern
Sterna bengalensis tepeli sumru Lesser Crested Tern
Sterna sandvicensis kara gagalı sumru Sandwich Tern
Sterna elegans Kaliforniya sumrusu Elegant Tren
Sterna dougallii pembe sumru Roseate Tern
Sterna hirundo sumru Common Tern
Sterna paradisaea kuzey sumrusu kutup sumrusu Arctic Tern
Sterna aleutica Alüt sumrusu
Sterna forsteri maskeli sumru Forster`s Tern
Sterna repressa Arap sumrusu
Sterna anaethetus sürmeli sumru Bridled Tern
Sterna fuscata kara sırtlı sumru Sooty Tern
Sterna albifrons küçük sumru Little Tern
Sterna antillarum Antil sumrusu
Sterna saundersi Hint küçük sumrusu
Sterna balaenarum Damara sumrusu
Chlidonias hybridus bıyıklı sumru Whiskered Tern
Chlidonias niger kara sumru Black Tern
Chlidonias leucopterus ak kanatlı sumru White-winged Black Tern
Anous stolidus kahverengi nodi
Anous minutus küçük nodi
RYNCHOPIDAE Makasgagalar
Rynchops flavirostris Afrika makasgagası
Rynchops albicollis büyük makasgaga
ALCIDAE alkler
Uria aagle yaygın alk Guillemot
Uria lomvia kalın gagalı alk Brünnich`s Guillemot
Alca torda usturagaga Razorbill
Cepphus grylle kara alk Black Guillemot
Alle alle küçük alk Little Auk
Brachyrampus marmoratus çizgili alk
Aethia cristatella kahküllü alk
Cyclorrhynchus psittacula papağan gagalı alk
Synthliboramphus antiquus ak saçlı alk
Fratercula arctica denizpapağanı
Lunda cirrhata kulaklı denizpapağanı
PTEROCLIDIDAE Bağırtlaklar SANDGROUSES
Pterocles lichtensteinii küçük bağırtlak Lichtenstein`s Sandgrouse
Pterocles coronatus taçlı bağırtlak Crowned Sandgrouse
Pterocles senegallus benekli bağırtlak Spotted Sandgrouse
Pterocles exustus kahverengi bağırtlak
Pterocles orientalis bağırtlak Black-bellied Sandgrouse
Pterocles alchata kılkuyruk bağırtlak Pin-tailed Sandgrouse
Syrrhaptes paradoxus paçalı bağırtlak Pallas`s Sandgrouse
COLUMBIDAE Güvercinler PIGEONS and DOVES
Columba livia kaya güvercini Rock Dove
Columba oenas gÖkçe güvercin Stock Dove
Columba eversmanni Türkmen güvercini
Columba palumbus tahtalı Woodpigeon
Columba trocaz Madeira güvercini Long-toed Pigeon
Columba bollii küçük defne güvercini
Columba junoniai defne güvercini
Streptopelia 'risoria' kafes kumrusu
Streptopelia roseogrisea Afrika kumrusu
Streptopelia decaocto kumru Collared Dove
Streptopelia semitorquata kızıl gözlükumru
Streptopelia tranquebarica kızıl kumru
Streptopelia turtur üveyik Turtle Dove
Streptopelia orientalis büyük üveyik Rufous Turtle Dove
Streptopelia orientalis lugens karaca üveyik
Streptopelia senegalensis küçük kumru Laughing Dove
Oena capensis Kap kumrusu Namaqua Dove
Zenaida macroura uzun kuyruklu kumru
Ectopictes migratorius göçmen kumru
PSITTACIDAE Papağanlar PARAKEETS
Psittacula krameri yeşil papağan Ring-necked Parakeet
Psittacula eupatria İskender papağanı
Agapornis personata kara başlı cennet papağanı
Agapornis roseicollis gül başlı cennet papağnı
Melopsittacus undulatus muhabbetkuşu
Nandayus nenday Nanday papağanı
Myiopsitta monachus keşiş papağanı
CUCULIDAE Guguklar CUCKOOS
Clamator jakobinus alaca guguk
Clamator glandarius tepeli guguk Great Spotted Cuckoo
Clamator leivaillantii büyük alaca guguk
Chrysococcyx caprius yeşil guguk
Chrysococcyx klaas küçük yeşil guguk
Cuculus canorus guguk Cuckoo
Cuculus saturatus tayga guguğu Oriental Cuckoo
Coccyuz erythrophthalamus kara gagalı guguk Balck-billed Cuckoo
Coccyuz americanus sarı gagalı guguk Yellow-billed Cuckoo
Centropus senegalensis Senegal kukalı
Centropus superciliosus ak kaşlı kukal
Eudynamys scolopacea kara kukal
COLIIDAE
Urocolius macrourus mavi enseli farekuşu
TYTONIDAE Peçeli baykuşlar
Tyto alba peçeli baykuş Barn Owl
STRIGIDAE Baykuşlar OWLS
Otus bakkamoena kara gözlüishakkuşu
Otus brucei çizgili ishakkuşu Striated Scops Owl
Otus scops ishakkuşu Scops Owl
Bubo bubo puhu Eagle Owl
Bubo africanus küçük puhu
Ketupa zeylonensis balık baykuşu
Nyctea scandiaca kar baykuşu Snowy Owl
Surnia ulula atmaca baykuşu Hawk Owl
Glaucidium passerinum serçe baykuşu Pygmy Owl
Athena noctua kukumav Little Owl
Athena brama Hint kukumavı
Strix aluco alaca baykuş orman baykuşu Towny Owl
Strix butleri çöl baykuşu Hume`s Twny Owl
Strix uralensis Ural baykuşu Ural Owl
Strix nebulosa Lapon baykuşu Great Grey Owl
Asio otus kulaklı orman baykuşu Long-eared Owl
Asio flammeus kır baykuşu Short-eared Owl
Asio capensis bataklık baykuşu Marsh Owl
Aegolius funereus paçalı baykuş
CAPRIMULGIDAE çobanaldatanlar NIGTJARS
Caprimulgus inornatus boz başlı çobanaldatan
Caprimulgus nubicus Kızıldeniz çobanaldatanı Nubian Nightjar
Caprimulgus mahrattensis ılgın çobanaldatanı
Caprimulgus asiaticus kızıl enseli çobanaldatan
Caprimulgus europaeus çobanaldatan Nightjar
Caprimulgus ruficollis kızıl boyunlu çobanaldatan Red-necked Nigtjar
Caprimulgus eximius sarı çobanaldatan
Caprimulgus aegyptius çöl çobanaldatanı Egyptian Nightjar
Chordeiles minor Amerika çobanaldatanı Common Nighthawk
APODIDAE Ebabiller SWIFTS
Hirundapus caudacutus iğne kuyruklu ebabil Needle-tailed Swift
Chaetura pelagica baca ebabili
Apus melba ak karınlı sağan ak karınlı ebabil Alpine Swift
Apus horus Horus ebabili
Apus alexandri İskender ebabili
Apus unicolor kara ebabil
Apus apus ebabil Swift
Apus pallidus boz sağan boz ebabil Pallid Swift
Apus pacificus Pasifik ebabili
Apus caffer Endülüs ebabili White-rumped Swift
Apus affinis küçük sağan küçük ebabil Little Swift
Cypsiurus parvus palmiye ebabili
ALCEDINIDAE Yalıçapkınları KINGFISHERS
Halcyon smyrnensis İzmir yalıçapkını White-breasted Kingfisher
Halcyon leucocephala boz başlı yalıçapkını
Halcyon chloris yeşil yalıçapkını
Alcedo atthis yalıçapkını Kingfisher
Alcedo cristata tepeli yalıçapkını
Ceryle rudis alaca yalıçapkını Pied Kingfisher
Ceryle alcyon kuşaklı yalıçapkını Belted Kingfisher
MEROPIDAE Arıkuşları BEE- EATERS
Merops albicollis alaca arıkuşu
Merops orientalis küçük yeşil arıkuşu Little Green Bee-eater
Merops superciliosus yeşil arıkuşu Blue-cheeked Bee-eater
Merops apiaster arıkuşu Bee-eater
CORACIIDAE GÖkkuzgunlar
Coracias garrulus gÖkkuzgun Roller
Coracias abyssinicus tel kuyruklu gÖkkuzgun
Coracias benghalensis Hint gÖkkuzgunu
Coracias caudata pembe göğüslügökkuzgun
Coracias naevia yeşil sırtlı gökkuzgun
Eurystomus glaucurus
UPOPIDAE İbibikler HOOPOES
Upupa epops ibibik Hoopoe
PICIDAE Ağaçkakanlar WOOODPECKERS
Tockus nasutus boynuzgaga
Jynx torquilla boyunçeviren Wryneck
Colaptes auratus altın ağaçkakan
Picus canus küçük yeşil ağaçkakan Grey-headed Woodpecker
Picus viridis yeşil ağaçkakan Green Woodpecker
Picus vailantii Atlas ağaçkakanı Levaillant`s Green Woodpecker
Picus squamatus pullu ağaçkakan
Dryocopus martius kara ağaçkakan Black Woodpecker
Sphyrapicus varius sarı karınlı ağaçkakan Yellow-bellied Sapsucker
Dendrocopos major orman alaca ağaçkakanı orman ağaçkakanı Great Spotted Woodpecker
Dendrocopos leucopterus ak kanatlı ağaçkakan
Dendrocopos syriacus alaca ağaçkakan bahçe ağaçkakanı Syrian Woodpecker
Dendrocopos assimilis ılgın ağaçkakanı
Dendrocopos medius ortanca ağaçkakan Middle Spotted Woodpecker
Dendrocopos leucotos ak sırtlı ağaçkakan White-backed Woodpecker
Dendrocopos minor küçük ağaçkakan Lesser Spotted Woodpecker
Dendrocopos dorae Arap ağaçkakanı
Picioides tridactylus üç parmaklı ağaçkakan Three-toed Woodpecker
TYRANNIDAE Tiranlar TYRANT FLYCATCHERS
Empidonax virescens yeşil tiran
Sayornis phoebe fibi tiranı Acadian Flycatcher
ALAUDIDAE Toygarlar LARKS
Mirafa cantillans çalı toygarı
Mirafa cordofanica Kordofan toygarı
Eremopterix signata boyalı serçe toygarı
Eremopterix nigriceps kara tepeli serçe toygarı Black -crowned Finch Lark
Eremopterix verticalis ak enseli serçe toygarı
Eremalauda dunni Arabistan toygarı Dunn`s Lark
Ammomanes cincturus küçük çöl toygarı Bar-tailed Desert Lark
Ammomanes deserti çöl toygarı Desert Lark
Alaemon alaudipes hüthüt toygarı Hoopoe Lark
Chersophilus duponti Dupont toygarı Dupont`s Lark
Ramphocoris clotbey kalın gagalı toygar Thick-billed Lark
Melanocorypha calandra boğmaklı toygar Calandra Lark
Melanocorypha bimaculata küçük boğmaklı toygar Bimaculated Lark
Melanocorypha leucoptera ak kanatlı toygar White-winged Lark
Melanocorypha yeltoniensis kara toygar Black Lark
Calandrella cinerea kızıl tepeli toygar
Calandrella brachydactyla bozkır toygarı Short-toed Lark
Calandrella acutirostris Tibet toygarı
Calandrella rufescens çorak toygarı Lesser Short-toed Lark
Calandrella cheleensis tuzcul toygar
Calanderella raytal akça bozkır toygarı
Galerida cristata tepeli toygar Crested Lark
Galerida thekla Thekla toygarı Thekla Lark
Lullula arborea orman toygarı Woodlark
Alauda arvensis tarlakuşu Skylark
Alauda gulgula küçük tarlakuşu Oriental Skylark
Alauda razae Razo tarlakuşu Razo Lark
Eremophila alpestris kulaklı toygar Shore Lark
Eremophila bilopha kulaklı çöl toygarı Temminck`s Horned Lark
HIRUNDIDAE kırlangıçlar SWALLOWS
Tachycineta bicolor ağaç kırlangıcı
Riparia paludicola esmer kum kırlangıcı Brown-throated Sand Martin
Riparia riparia kum kırlangıcı Sand Martin
Riparia cincta büyük kum kırlangıcı
Ptyonoprogne fuligula küçük kaya kırlangıcı Rock Martin
Ptyonoprogne rupestris kaya kırlangıcı Crag Martin
Hirundo rustica kır kırlangıcı Swallow
Hirundo aethiopica Etiyopya kırlangıcı
Hirundo smithii tel kuyruklu kırlangıç
Hirundo daurica kızıl kırlangıç Red -rumped Swallow
Hirundo pyrrhonota ak alınlı kırlangıç
Delichon urbica ev kırlangıcı House Martin
MOTACILLIDAE İncirkuşugiller PIPITS , WAGTAILS
Tmetothylacus tenellus sarı incirkuşu
Anthus novaeseelandiae mahmuzlu incirkuşu Richerd`s Pipit
Anthus godlewski Moğol incirkuşu Blyth`s Pipit
Anthus campestris kır incirkuşu Tawny Pipit
Anthus berthelotii Kanarya Adası incirkuşu Berthelot`s Pipit
Anthus similis uzun gagalı incirkuşu Long-billed Pipit
Anthus hodgsoni yeşil sırtlı incirkuşu Olive-backed Pipit
Anthus trivialis ağaç incirkuşu Tree Pipit
Anthus gustavi Peçora incirkuşu Pechora Pipit
Anthus pratensis çayır incirkuşu Meadow Pipit
Anthus cervinus kızıl gerdanlı incirkuşu Red-throated Pipit
Anthus petrosus kaya incirkuşu Rock Pipit
Anthus spinoletta dağ incirkuşu Water Pipit
Anthus rubescens Pasifik incirkuşu Buff-bellied Pipit
Motacilla flava sarı kuyruksallayan Yellow Wagtail
Motacilla citreola sarı başlı kuyruksallayan Citrine Wagtail
Motacilla cinerea dağ kuyruksallayanı Grey Wagtail
Motacilla alba ak kuyruksallayan Pied Wagtail
Motacilla aguimp alaca kuyruksallayan African Pied Wagtail
PYCNONOTIDAE Arapbülbülleri BULBULS
Pycnonotus leucogenys ak kulaklı arapbülbülü White-cheeked Bulbul
Pycnonotus xanthopygos arapbülbülü Yellow-vented Bulbul
Pycnonotus barbatus esmer arapbülbülü Common Bulbul
Pycnonotus jocosus tepeli arapbülbülü
Pycnonotus cafer kızıl arapbülbülü Red-vented Bulbul
BOMBYCILLIDAE İpekkuyruklar WAXWINGS , HYPOCOLIUSES
Bombycilla garrulus ipekkuyruk Waxwing
Bombycilla cedrorum sedir ipekkuyruğu
Hypocolius ampelinus tırtılyiyen hurmayiyen Grey Hypocolius
CINCLIDAE Derekuşları DIPPERS
Cinclus cinclus derekuşu Dipper
TRODLODYTIDAE Çıtkuşları WRENS
Troglodytes troglodytes çıtkuşu Wren
MIMIDAE Taklitkuşları MOCKINGBIRDS
Mimus polyglottus taklitçi
Toxostoma rufum kahverengi taklitçi Brown Thrasher
Dumetella carolensis kedikuşu Gray Catbird
PRUNELLIDAE Dağbülbülleri ACCENTORS
Prunella modularis dağbülbülü Dunnock
Prunella montanella Sibirya dağbülbülü Siberian Accentor
Prunella ocularis sürmeli dağbülbülü Radde's Accentor
Prunella fagani Arap dağbülbülü
Prunella atrogularis kara boğazlı dağbülbülü Black-throated Accentor
Prunella collaris büyük dağbülbülü Alpine Accentor
TURDIDAE Ardıçgiler CHATS , THRUSHES
Cercotrichas galactotes çalı bülbülü Rufous Bush Robin
Cercotrichas podobe kara çalı bülbülü Black Bush Robin
Erithacus rubecula kızılgerdan Robin
Luscinia luscinia benekli bülbül Thrush Nightingale
Luscinia megarhynchos bülbül Nightingale
Luscinia calliope yakutgerdan Siberian Rubythroat
Luscinia svecica buğdaycıl mavigerdan BlueThroat
Luscinia cyane mavi bülbül Siberian Blue Robin
Tarsiger cyanurus mavi kuyruklu bülbül Red-flanked Bluetail
Irania gutturalis taş bülbülü White-Throated Robin
Phoenicurus erythronotus kızıl sırtlı kızılkuyruk Eversmann`s Redstart
Phoenicurus ochruros kara kızılkuyruk Black Redstart
Phoenicurus phoenicurus kızılkuyruk Redstart
Phoenicurus moussieri taçlı kızılkuyruk Moussier's Redstart
Phoenicurus erythrogaster büyük kızılkuyruk Güldenstadt's Redstart
Cercomelas melanura karakuyruk Blackstart
Cercomelas familiaris paskuyruk
Saxicola rubetra çayır taşkuşu Whinchat
Saxicola dacotiae Kanarya Adası taşkuşu Canary Islands Stonechat
Saxicola torquata taşkuşu Stonechat
Saxicola torquata maura Sibirya taşkuşu Sberian(Eastern) Stonechat
Saxicola caprata kara taşkuşu Pied Stonechat
Myrmecocichla aethiops karınca bülbülü Ant Chat
Oenanthe isabellina boz kuyrukkakan Isabelline Wheatear
Oenanthe bottae kızıl göğüslükuyrukkakan
Oenanthe oenanthe kuyrukkakan Northern Wheatear
Oenanthe pleschanka alaca kuyrukkakan Pied Wheatear
Oenanthe cypriaca Kıbrıs kuyrukkakanı Cyprus Pied Wheatear
Oenanthe hispanica kara kulaklı kuyrukkakan Black-eared Wheatear
Oenanthe deserti çöl kuyrukkakanı Desert Wheatear
Oenanthe finschii ak sırtlı kuyrukkakan Finsch's Wheatear
Oenanthe moesta büyük kızılca kuyrukkakan Red-rumped Wheatear
Oenanthe xanthoprymna kızılca kuyrukkakan Red-tailed Wheatear
Oenanthe picata doğu kuyrukkakanı Eastern Pied Wheatear
Oenanthe lugens kara sırtlı kuyrukkakan Mourning Wheatear
Oenanthe lugentoides Arabistan kuyrukkanı
Oenanthe monacha başlıklı kuyrukkakan Hoooded Wheatear
Oenanthe alboniger kara başlı kuyrukkakan Hume`s Wheatear
Oenanthe leucopyga ak tepeli kuyrukkakan White-crowned Black Wheatear
Oenanthe leucura kara kuyrukkakan Black Wheatear
Monticola rufocinerea küçük taşkızılı
Monticola saxatilis taşkızılı Rock Thrush
Monticola solitarius gökardıç Blue Rock Thrush
Zoothera dauma altın ardıç White's Thrush
Zoothera sibirica Sibirya ardıcı Siberian Thrush
Zoothera naevia turuncu ardıç
Hylocicha mustelina orman ardıcı Wood Thrush
Catharus guttatus münzevi ardıcı Hermit Thrush
Catharus ustulatus bülbül ardıcı Swainson's Thrush
Catharus minimus gri yanaklı ardıç Grey-cheeked Thrush
Catharus fuscescens esmer ardıç Veery
Turdus menachensis Yemen karatavuğu
Turdus pallidus boz ardıç
Turdus unicolor gri ardıç Tickell`s Thrush
Turdus torquatus boğmaklı ardıç Ring Ouzel
Turdus merula karatavuk Blackbird
Turdus obscurus ak kaşlı ardıç Eye-browed Thrush
Turdus naumanni kızıl kanatlı ardıç Dusky Thrush
Turdus naumanni naumanni kızılca ardıç
Turdus naumanni eunonomos karaca ardıç Dusky Thrush and Nauman`s Thrush
Turdus ruficollis koyu göğüslüardıç Black -throated Thrush and Red throated Thrush
Turdus ruficollis ruficollis al göğüslüardıç
Turdus ruficollis artogularis kara göğüslüardıç
Turdus pilaris tarla ardıcı Fieldfare
Turdus philomelos öter ardıç Song Thrush
Turdus iliacus kızıl ardıç Redwing
Turdus viscivorus ökse ardıcı Mistle Thrush
Turdus migratorius göçmen ardıç American Robin
SYLVIDAE Ötleğengiller WARBLERS
Cettia cetti kamış bülbülü çalı ötleğeni Cetti's Warbler
Parisoma buyri Yemen ötleğeni
Cisticola juncidis yelpazekuyruk Fan-tailed Warbler
Prinia gracilis dik kuyruklu ötleğen Graceful Warbler
Spiloptila clamans sahil ötleğeni
Scotocerca inquieta sürmeli çalı ötleğeni Scrub Warbler
Locustella certhiola güzel kuyruklu kamışçın Pallas's Grasshooper Warbler
Locustella lanceolata çizgili kamışçın Lanceolated Warbler
Locustella naevia çekirge kamışçını Grasshooper Warbler
Locustella fluviatilis ağaç kamışçını River Warbler
Locustella luscinioides bataklık kamışçını Savi's Warbler
Locustella fasciolata büyük ağaç kamışçını Gray"s Grasshopper Warbler
Acrocephalus melanopogon bıyıklı kamışçın ak kaşlı kamışçın Moustached Warbler
Acrocephalus paludicola sarı kamışçın Aquatic Warbler
Acrocephalus schoenobaenus kındıra kamışçını Sedge Warbler
Acrocephalus agricola doğu kamışçını Paddyfield Warbler
Acrocephalus dumetorum kuzey kamışçını Blyth's Reed Warbler
Acrocephalus palustris çalı kamışçını Marsh Warbler
Acrocephalus scirpaceus sazbülbülü Saz kamışçını Reed Warbler
Acrocephalus stentoreus Nil kamışçını Clamorous Reed Warbler
Acrocephalus arundinaceus büyük kamışçın Great Reed Warbler
Acrocephalus griseldis Basra kamışçını
Acrocephalus aedon kalın gagalı kamışçın Thick-billed Warbler
Hippolais pallida ak mukallit Olivaceous Warbler
Hippolais caligata küçük mukallit Booted Warbler
Hippolais languida dağ mukallidi Upcher's Warbler
Hippolais olivetorum zeytin mukallidi Olive-tree Warbler
Hippolais icterina sarı mukallit Icterine Warbler
Hippolais polyglotta kısa kanatlı sarı mukallit şarkıcı mukallit Melodious Warbler
Sylvia sarda Sardunya ötleğeni Marmora's Warbler
Sylvia undata funda ötleğeni Dartford Warbler
Sylvia deserticola Atlas ötleğeni Tristram's Warbler
Sylvia conspicillata bozkır ötleğeni Spectacled Warbler
Sylvia cantillans bıyıklı ötleğen Subalpine Warbler
Sylvia mystacea pembe göğüslüötleğen Menetries's Warbler
Sylvia melanocephala maskeli ötleğen Sardinian Warbler
Sylvia melanothorax Kıbrıs ötleğeni Cyprus Warbler
Sylvia rüppelli kara boğazlı ötleğen Rüppell's Warbler
Sylvia nana çöl ötleğeni Desert Warbler
Sylvia leucomelaena Arap ötleğeni Sylvia Warbler
Sylvia hortensis ak gözlüötleğen Orphean Warbler
Sylvia nisoria çizgili ötleğen Barred Warbler
Sylvia curruca küçük ak gerdanlı ötleğen küçük akgerdan Lesser Whitethroat
Sylvia communis ak gerdanlı ötleğen akgerdan Whitethroat
Sylvia borin boz ötleğen Garden Warbler
Sylvia atricapilla kara başlı ötleğen Blackcap
Phylloscopus coronatus taçlı çıvgın Eastern Crowned Leaf Warbler
Phylloscopus umbovirens küçük boz çıvgın
Phylloscopus throchiloides yeşil söğütbülbülü yeşil çıvgın Greenish Warbler
Phylloscopus throchiloides (nitidus) yeşil söğütbülbülü yeşil çıvgın Green Warbler
Phylloscolus borealis kuzey çıvgını Arctic Warbler
Phylloscopus proregulus çalıkuşu çıvgını Pallas's Warbler
Phylloscopus subviridis Brook"s Leaf Warbler
Phylloscopus inornatus küçük söğütbülbülü sarı kaşlı çıvgın Yellow-browed Warbler
Phylloscopus humei
Phylloscopus schwarzi koca başlı çıvgın Radde's Warbler
Phylloscopus fuscatus esmer çıvgın Dusky Warbler
Phylloscopus bonelli boz söğütbülbülü boz çıvgın Bonelli's Warbler
Phylloscopus orientalis
Phylloscopus sibilatrix orman söğütbülbülü orman çıvgını Wood Warbler
Phylloscolpus neglectus küçük çıvgın Plain Willow Warbler
Phylloscopus (sindianus) lorenzii Kafkas çıvgını Mountain Chiffchaff
Phylloscopus collybita çıvgın Chiffchaff
Phylloscopus trochilus söğütbülbülü Willow Warbler
Regulus calendula gözlüklü çalıkuşu Ruby -crowned Kinglet
Regulus regulus çalıkuşu Goldcrest
Regulus teneriffae Kanarya Adası çalıkuşu
Regulus ignicapillus sürmeli çalıkuşu Firecrest
Regulus saprata Golden -crowned Kinglet
MUSCICAPIDAE Sinekkapanlar FLYCATCHERS
Cyanoptila cyanomelana mavi sinekkapan
Tersiphone viridis cennet sinekkapanı
Muscicapa gambagae akasya sinekkapanı
Muscicapa dauurica latirostris esmer sinekkapan
Muscicapa sibirica Sibirya sinekkapanı
Muscicapa striata benekli sinekkapan çizgili sinekkapan Spotted Flycatcher
Ficedula parva küçük sinekkapan Red-breasted Flycatcher
Ficedula semitorquata alaca sinekkapan Semi-collared Flycatcher
Ficedula albicollis halkalı sinekkapan Collared Flycatcher
Ficedula hypoleuca kara sinekkapan Pied Flycatcher
TIMALIIDAE Yedikardeşler BABBLERS
Panurus biarmicus bıyıklı baştankara Bearded Tit
Turdoides altirostris Irak yedikardeşi Iraq Babbler
Turdoides caudaus Yedikardeş Common Babbler
Turdoides squamiceps Arabistan yedikardeşi Arabian Babbler
Turdoides fulvus Berberi yedikardeşi Fulvous Babbler
Leiothrix luteus güneşbülbülü
AEGITHALIDAE Uzun kuyruklu baştankaralar LONG -TAILED TITS
Aegithalos caudatus uzun kuyruklu baştankara Long-tailed Tit
PARIDAE Baştankaralar TITS
Parus palustris kayın baştankarası Marsh Tit
Parus lugubris ak yanaklı baştankara Anadolu baştankarası Sombre Tit
Parus montanus dağ baştankarası Willow Tit
Parus cinctus Sibirya baştankarası Siberian Tit
Parus cristatus tepeli baştankara Crested Tit
Parus ater çam baştankarası Coal Tit
Parus caeruleus mavi baştankara Blue Tit
Parus cyanus akça baştankara Azure Tit
Parus major büyük baştankara Great Tit
Parus bokharensis Türkistan baştankarası
SITTIDAE Sıvacılar NUTHATCHES
Sitta krueperi küçük sıvacıkuşu Anadolu sıvacısı Krüper`s Nuthatch
Sitta whiteheadi Korsika sıvacısı Corsican Nuthatch
Sitta ledanti Cezayir sıvasıcı Algerian Nuthatch
Sitta canadensis Kanada sıvacısı Red -breasted Nuthatch
Sitta europaea sıvacıkuşu sıvacı Nuthatch
Sitta tephronota büyük kaya sıvacıkuşu büyük kaya sıvacısı Great Rock Nuthatch
Sitta neumayer kaya sıvacıkuşu kaya sıvacısı Rock Nuthatch
TICHDROMADIDAE Duvar tırmaşıkkuşu WALLCREEPERS
Tichodroma muraria duvar tırmaşıkkuşu Wallcreeper
CERTHIIDAE Tırmaşıkkuşları CREEPERS
Certhia familiaris orman tırmaşıkkuşu Treecreeper
Certhia brachydactyla bahçe tırmaşıkkuşu Short-toed Treecreeper
REMIZIDAE Çulhakuşları PENDULINE TITS and allies
Remiz pendulinus çulhakuşu Penduline Tit
NECTARINIIDAE Nektarkuşları SUNBIRDS and allies
Antherptes platurus küçük nektarkuşu Pygmy Sunbird
Antherptes metallicus Nil nektarkuşu Nile Valley Sunbird
Nectarinia asiatica mor nektarkuşu
Nectarinia habessinica al göğüslü nektarkuşu
Nectarinia osea Filistin nektarkuşu Palestine Sunbird
Zosterops abyssinica ak gÖzlüklü(ötleğen)
ORIOLIDAE Sarıasmalar OLD WORLD ORIOLES and allies
Oriolus oriolus sarıasma Golden Oriole
LANIIDAE Örümcekkuşları SHRIKES
Tchagra senegala Senegal çagrası Black-headed Bush Shrike
Rhodophoneus cruentus al göğüslü örümcekkuşu
Lanius cristatus kahverengi örümcekkuşu Brown Shrike
Lanius isabellinus kızıl kuyruklu örümcekkuşu Isabelline Shrike
Lanius collurio kızıl sırtlı örümcekkuşu Red-backed Shrike
Lanius vittatus küçük kara alınlı örümcekkuşu
Lanius schach uzun kuyruklu örümcekkuşu Long -tailed Shrike
Lanius minor kara alınlı örümcekkuşu Lesser Grey Shrike
Lanius excubitor büyük örümcekkuşu Great Grey Shrike
Lanius meridionalis bozkır örümcekkuşu
Lanius excubitorius gri sırtlı örümcekkuşu
Lanius senator kızıl başlı örümcekkuşu Woodchat Shrike
Lanius nubicus maskeli örümcekkuşu Masked Shrike
CORVIDAE Kargagiller
Dicrurus macrocercus kara drongo Black Drongo
Garrulus glandarius alakarga Jay
Perisoreus infaustus Sibirya kargası Siberian Jay
Pica pica saksağan Magpie
Cyanopica cyane mavi saksağan Azure-winged Magpie
Podoces pleski hüthüt kargası
Nucifraga caryocatactes köknar kargası Nutcracker
Pyrrhocorax graculus sarı gagalı dağkargası Alpine Chough
Pyrrhocorax pyrrhocorax kızıl gagalı dağkargası Chough
Corvus monedula küçük karga Jackdaw
Corvus dauuricus alaca küçük karga Daurian Jackdaw
Corvus splendens Hint kargası House Crow
Corvus frugilegus ekin kargası Rook
Corvus corone leş kargası Carrion Crow
Corvus albus gömlekli karga Pied Crow
Corvus ruficollis çÖl kuzgunu Brown-necked Raven
Corvus corax kuzgun Raven
Corvus rhipidurus kısa kuyruklu kuzgun Fan-tailed Raven
Corvus macrorhynchos iri gagalı karga
STURNIDAE Sığırcıklar STARLINGS
Onychognathus tristramii Arap kızılkanadı Tristam`s Grackle
Cinnyricinclus leucogaster ak karınlı sığırcık
Sturnus sturninus Sibirya sığırcığı
Sturnus sinensis Çin sığırcığı
Sturnus vulgaris sığırcık Starling
Sturnus unicolor kara sığırcık Spotless Starling
Sturnus roseus alasığırcık pembe sığırcık Rose-coloured Starling
Creatophora cineracea sakallı sığırcık
Acridotheres gingianus boz çiğdeci
Acridotheres tristis çiğdeci
PASSERİDAE Serçeler SPARROWS
Passer domesticus serçe House Sparrow
Passer hispaniolensis söğüt serçesi Spanish Sparrow
Passer moabiticus küçük serçe Dead Sea Sparrow
Passer ammodendri kara tepeli serçe
Passer iagoensis İago serçesi Iago Sparrow
Passer pyrrhonotus ılgın serçesi
Passer simplex çÖl serçesi Desert Sparrow
Passer montanus ağaç serçesi Tree Sparrow
Passer luteus altın serçe Sudan golden sparrow
Passer euchlorus sarı serçe
Petronia brachydactyla çÖl serçesi boz serçe Pale Rock Sparrow
Petronia xanthocollis sarı boğazlı serçe Yellow-throated Sparrow
Petronia petronia kaya serçesi Rock Sparrow
Petronia dentata kızıl kaşlı kaya serçesi
Montifringilla nivalis kar serçesi Snow Finch
PLOCEIDAE Dokumacılar
Ploceus cucullatus kara başlı dokumacı Village Weaver
Ploceus manyar çizgili dokumacı Streaked Weaver
Ploceus galbula kara suratlı dokumacı
Quelea quelea kırmızı kuela Red-billed Qualea
ESTRILDIDAE
Lagonosticta senegala Senegal ateşbülbülü Red-billed Firefinch
Uraegustus bengalus mavi mumgaga Red-cheeked Cordon-blue
Estrilda melpoda al yanaklı mumgaga
Estrilda astrild mumgaga Common Waxbill
Estrilda rufibarba
Estrilda troglodytes gri mumgaga
Amandava amandava kırmızı mumgaga Adavat
Amandava subflava çizgili mumgaga
Poephila guttata zebra ispinozu Zebra Finch
Lonchura malabarica Hint gümüşgagası
Lonchura cantans Afrika gümüşgagası
VIREONIDAE Vireolar
Vireo flavifrons sarı gerdanlı vireo
Vireo philadelphicus Filadelfiya vireosu
Vireo olivaceus kızıl gözlüvireo Red-eyed Vireo
FRINGILLIDAE İspinozgiller
Fringilla teydea mavi ispinoz
Fringilla coelebs ispinoz Chaffinch
Fringilla montifringilla dağ ispinozu Brambling
Serinus pusillus kara iskete Red-fronted Serin
Serinus serinus küçük iskete Serin
Serinus syriacus Suriye isketesi Tristram`s Serin
Serinus rothschildi boz iskete
Serinus menachensis Yemen isketesi
Serinus canaria yaban kanaryası Canary
Serinus citrinella Alp isketesi Citril Finch
Serinus corsicanus Korsika isketesi
Rhynchostruthus socotranus ak yanaklı kocabaş
Carduelis chloris florya Greenfinch
Carduelis carduelis saka Goldfinch
Carduelis spinus kara başlı iskete Siskin
Carduelis pinus çam isketesi
Carduelis cannabina ketenkuşu Linnet
Carduelis yemenensis Yemen ketenkuşu
Carduelis flavirostris sarı gagalı ketenkuşu Twite
Carduelis flammea kuzey ketenkuşu huş isketesi Redpoll
Carduelis hornemanni kutup isketesi Arctic Redpoll
Loxia leucoptera ak kanatlı çaprazgaga Two-barred Crossbill
Loxia curvirostra çaprazgaga Crossbill
Loxia scotica İskoç çaprazgagası Scottish Crossbill
Loxia pytyopsittacus k+D37oca başlı çaprazgaga Parrot Crossbill
Rhodopechys sanguinea alamecek Crimson-winged Finch
Rhodospiza obsoleta boz alamecek Desert Finch
Bucanetes mongolicus doğu alameceği
Bucanetes githagineus küçük alamecek Trumpeter Finch
Carpodacus erythrinus çütre Scarlet Rosefinch
Carpodacus synoicus Sina çütresi Sinai Rosefinch
Carpodacus roseus gül çütresi
Carpodacus rubicilla büyük çütre Great Rosefinch
Pinicola enucleator tayga çütresi Pine Grosbeak
Uragus sibiricus uzun kuyruklu çütre
Pyrrhula pyrrhula şakrakkuşu şakrak Bullfinch
Pyrrhula murina Azor şakrağı
Eophona migratoria göçmen kocabaş
Eophona personata maskeli kocabaş
Mycerobas carnipes sarı karınlı kocabaş
Coccothraustes coccothraustes kocabaş Howfinch
Hesperiphora vespertina akşam kocabaşı
PARULIDAE Ormanötleğenleri
Mniotilta varia tırmaşık ötleğeni Black-and- white Warbler
Vermivora chrysoptera altın kanatlı ötleğen
Vermivora peregrina Tennesse ötleğeni
Parula americana Parula ötleğeni
Dendrocia petechia sarı ötleğen
Dendrocia pensylvanica sarı tepeli ötleğen
Dendrocia caerulescens mavi sırtlı ötleğen
Dendrocia virens yeşil sırtlı ötleğen
Dendrocia fusca turuncu boğazlı ötleğen
Dendrocia tigrina kaplan ötleğeni
Dendrocia magnolia manolya ötleğeni
Dendrocia coronata taçlı ötleğen Yellow-rumped Warbler
Dendrocia palmarum palmiye ötleğeni
Dendrocia striata ak yanaklı ötleğen Blackpool Warbler
Setophaga ruticilla kızıl kuyruklu ötleğen
Seiurus aurocapillus kızıl taçlı suötleğeni
Seiurus noveboracensis kuzey suötleğeni
Seiurus motacilla Luisiana suötleğeni
Geothlypis trichas sarı gerdanlı ötleğen
Wilsonia citrina sarı yüzlüötleğen
Wilsonia pusilla takkeli ötleğen
Wilsonia canadensis Kanada ötleğeni
THRAUPIDAE Tangarlar
Piranga rubra kırmızı tangara
Piranga olivacea kara kanatlı tangara
EMBERIZIDAE çintegiller BUNTINGS
Pipilio erythrophthamus ala pipilo
Spizella pusilla
Chondestes grammacus toygar çintesi
Passerculus sandwichensis bozkır çintesi
Passerella iliaca kızıl kuyruklu çinte
Melospiza melodia Ötücü çinte
Zonotrichia georgiana bataklık çintesi
Zonotrichia leucophrys porsuk çintesi
Zonotrichia albicollis ak boğazlı çinte White-throated Sparrow
Junco hyemalis kara gÖzlü junko Dark-eyed Junco
Calcarius lapponicus Lapon çintesi Lapland Bunting
Plectrophenax nivalis alaca kirazkuşu kar çintesi Snow Bunting
Emberiza spodocephala kara suratlı çinte Black-faced Bunting
Emberiza leucocephalos ak başlı kirazkuşu ak başlı çinte Pine Bunting
Emberiza citrinella sarı kirazkuşu sarı çinte Yellowhammer
Emberiza cirlus bahçe kirazkuşu bahçe çintesi Cirl Bunting
Emberiza stewarti kara sürmeli çinte
Emberiza cia kaya kirazkuşu kaya çintesi Rock Bunting
Emberiza cioides çayır çintesi
Emberiza striolata gri başlı kirazkuşu gri başlı çinte House Bunting
Emberiza cineracea boz kirazkuşu Cinereous Bunting
Emberiza tahapisi Afrika kaya çintesi
Emberiza hortulana kirazkuşu Ortolan Bunting
Emberiza buchanani doğu kirazkuşu Grey-necked Bunting
Emberiza caesia kızıl kirazkuşu Cretzschmar`s Bunting
Emberiza chrysophrys sarı kaşlı çinte Yellow-browed Bunting
Emberiza rustica ak kaşlı çinte Rustic Bunting
Emberiza pusilla küçük kirazkuşu küçük çinte Little Bunting
Emberiza rutila kızıl çinte
Emberiza aureola söğüt çintesi Yellow-breasted Bunting
Emberiza schoeniclus bataklık kirazkuşu saz çintesi
Emberiza pallasi Küçük saz çintesi Pallas`s Reed Bunting
Emberiza bruniceps kızıl başlı kirazkuşu kızıl başlı çinte Red-headed Bunting
Emberiza melanocephala kara başlı kirazkuşu kara başlı çinte Black-headed Bunting
Miliaria calandra tarla kirazkuşu tarla çintesi Corn Bunting
Spiza americana sarılı çinte
Pheucticus ludovicianus al göğüslükocabaş Rose-breasted Grosbeak
Guiraca caerula mavi kocabaş
Passerina cyanea çivit çintesi Indigo Bunting
Passerina amoena Lazuli çintesi
Passerina ciris boyalı çinte
ICTERIDAE
Dolichonyx oryzivorus Bobolink Bobolink
Molothrus ater boz başlı inekkuşu Brown-headed Cowbird
Euphagus carolinus
Quiscalus quiscula mor karatavuk Common Grackle
Sturnella magna tarlasığırcığı
Agelaius phoeniceus ala kanatlı karatavuk
Xanthocephalus xanthocephalus sarı başlı karatavuk Yellow-headed Blackbird
Icterus wagleri kara sokumlu sarıasma
Icterus galbula Baltimor sarıasması Northern Oriole